Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip Civilinės aviacijos asociacija (toliau – CAVIA arba mes) tvarko iš savo narių ir jų atstovų, partnerių, tiekėjų ir jų atstovų, socialinio tinklo „LinkedIn“ paskyros (www.linkedin.com/company/civilinės-aviacijos-asociacija, toliau – CAVIA LinkedIn) lankytojų bei kitų duomenų subjektų gautą ir interneto svetainėje (www.cavia.lt, toliau – Svetainė) surinktą informaciją.

 

Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat kokios yra Jūsų teisės. CAVIA gerbia Jūsų privatumą ir siekia apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

 

 1. Duomenų valdytojas

 

CAVIA yra šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų valdytojas:

 

PavadinimasCivilinės aviacijos asociacija
Juridinio asmens kodas305191434
AdresasKonstitucijos pr. 9-63, Vilnius, Lietuva
El. paštasinfo@cavia.lt
Telefonas8 682 53590

 

Toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR) ir kitus galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus bei kompetentingų institucijų nurodymus. Naudodamiesi Svetaine, Jūs teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs neturėtumėte naudotis Svetaine ir (arba) teikti savo asmens duomenų CAVIA.

 

Naudodamiesi bet kuriomis Svetainėje arba CAVIA LinkedIn teikiamomis paslaugomis arba suteikdami CAVIA kokią nors informaciją apie save, suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami toliau nurodytu būdu. Jei nesutinkate visapusiškai laikytis šios Privatumo politikos nuostatų, Jūs neturėtumėte naudotis naudotis Svetaine.

 

 • Asmens duomenys

 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

 

Prašome nesiųsti CAVIA jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, apie save, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.

 

Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet mažiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės. CAVIA nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte teikti CAVIA savo asmens duomenų.

 

 

 • Renkami asmens duomenys, duomenų rinkimo tikslai ir teisiniai pagrindai

 

CAVIA Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais:

 

 1. Asociacijos veiklos vykdymas ir narių administravimas

 

TikslasAsociacijos veiklos vykdymas ir narių administravimas (sutarčių sudarymas, nutraukimas, narių susirinkimų organizavimas ir pan.).
Duomenų subjektai
 • CAVIA narių atstovai. 
Asmens duomenys
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, Viber programėlė);
 • komunikacija su CAVIA ir jos turinys.
Teisinis pagrindas

Mums nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) bei mūsų teisėtas interesas efektyviai ir skaidriai organizuoti CAVIA veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės įgyvendinti Jūsų, kaip CAVIA nario, teises. Atskirais atvejais tai gali lemti, kad Jūsų astovaujamas subjektas negalės tapti CAVIA nariu. 

Saugojimas

Asmens duomenys ir dokumentai bus saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (čia) nustatytus terminus.

Asmens duomenys, kuriems teisės aktuose nėra nustatyti saugojimo terminai, bus saugomi iki asociacijos nario narystės CAVIA pabaigos.

 

 1. Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų administravimas

 

TikslasSutarčių su partneriais ir tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių ir tiekėjų administravimas.
Duomenų subjektaiPartnerių ir tiekėjų atstovai. 
Asmens duomenys
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);
 • komunikacija su CAVIA ir jos turinys.
Teisinis pagrindas

Mums nustatytų teisinių prievolių vykdymas (pavyzdžiui, apskaitos reikalavimai) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) bei mūsų teisėtas interesas sudaryti sutartis su partneriais ir tiekėjais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su atitinkamu partneriu arba tiekėju sudarytos sutarties. 

SaugojimasJūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 2 metus po atitinkamo duomenų pateikimo.

 

 • Tiesioginis bendravimas

 

TikslasJūsų užklausų, kurias CAVIA pateikiate el. paštu arba telefonu, bei kitokio tiesioginio bendravimo administravimas.
Duomenų subjektaiAsmenys, teikiantys užklausas CAVIA el. paštu arba telefonu, arba kitaip tiesiogiai bendraujantys su CAVIA.
Asmens duomenys
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);
 • komunikacija su CAVIA ir jos turinys.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos ar bendravimo būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.

Teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią ir išsamią informaciją apie mūsų veiklą ar kitus Jus dominančius klausimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
SaugojimasDuomenys saugomi 1 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 

 • Socialinių tinklų administravimas

 

TikslasCAVIA LinkedIn tvarkymas ir valdymas ir komunikacija su LinkedIn naudotojais.
Duomenų subjektaiSocialinio tinklo LinkedIn naudotojai, komunikuojantys su CAVIA LinkedIn.
Asmens duomenys
 • LinkedIn profilio pavadinimas;
 • LinkedIn profilio nuotrauka;
 • vieši komentarai bei kitokios interakcijos su CAVIA Linkedin;
 • Jūsų užklausų tema ir tekstas, jei tokių būtų.
Teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas bendrauti su LinkedIn naudotojais mūsų paskyroje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
SaugojimasAtsižvelgiant į tai, kad CAVIA neadministruoja LinkedIn socialinio tinklo, o tik savo paskyrą jame, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su LinkedIn, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

 

 1. Naujienų ir aktualios informacijos publikavimas viešojoje erdvėje

 

TikslasNaujienų, aktualios informacijos, atsiliepimų ar kitos viešos informacijos, susijusios su CAVIA atstovais, nariais, partneriais, tiekėjais ir (arba) kitais asmenimis, publikavimas viešojoje erdvėje (pavyzdžiui, Svetainėje, žiniasklaidoje).
Duomenų subjektai
 • CAVIA narių atstovai;
 • CAVIA atstovai (valdybos nariai ir kiti atstovai);
 • partnerių ir tiekėjų atstovai;
 • kiti asmenys, susiję su CAVIA veikla.
Asmens duomenys
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);
 • asmens atvaizdas (nuotrauka);
 • atitinkamoje naujienoje ar pranešime nurodyta informacija. 
Teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).  Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
SaugojimasAsmens duomenys bus tvarkomi atsižvelgiant į konkrečius tikslus, dėl kurių gautas asmens sutikimas (pvz., Valdybos narių nuotraukos skelbiamos Svetainėje iki asmenų kaip valdybos narių įgaliojimo pabaigos) arba iki duomenų subjekto sutikimo atšaukimo (jei sutikimas atšaukiamas anksčiau).

 

 • CAVIA valdymas

 

TikslasCAVIA vidaus valdymas (valdybos veikla, atstovavimas ir pan.). 
Duomenų subjektaiCAVIA atstovai (valdybos nariai ir kiti atstovai).
Asmens duomenys
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);
 • CAVIA veiklos dokumentuose esantys asmens duomenys. 
Teisinis pagrindas

Mums nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) bei mūsų teisėtas interesas efektyviai ir skaidriai organizuoti CAVIA veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, Jūs galite netekti galimybės atstovauti CAVIA arba įgyvendinti atitinkamas susijusias su atstovavimo pagrindu teises.

Saugojimas

Asmens duomenys ir dokumentai bus saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (čia) nustatytus terminus.

Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenys, susiję su atstovo pozicija CAVIA, gali būti saugomi visą CAVIA gyvavimo laikotarpį ir jam pasibaigus, jeigu toks atitinkamų dokumentų / duomenų saugojimo terminas yra numatytas taikomuose teisės aktuose. 

 

 1. Renginių organizavimas ir viešinimas

 

TikslasRenginių organizavimas ir viešinimas.
Duomenų subjektai
 • CAVIA organizuojamų renginių dalyviai. 
Asmens duomenys
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);
 • mokėjimo už registraciją renginyje duomenys ir susijusi banko informacija;
 • asmens atvaizdas (nuotrauka ir (arba) vaizdo įrašas);
 • komunikacija renginio organizavimo tikslais. 
Teisinis pagrindasSutarties vykdymas, užtikrinant Jūsų dalyvavimą renginyje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), Jūsų sutikimas, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
SaugojimasAsmens duomenys bus saugomi iki 1 metų arba duomenų subjekto sutikimo atšaukimo, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu.

 

 1. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas

 

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis CAVIA gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pavyzdžiui, pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo). 

 

 • Svetainės funkcijos

 

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti mūsų Svetainės funkcionavimą (įskaitant slapukus) ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite šios Privatumo politikos skiltyje „Slapukai“. 

 

 • Slapukai

 

Slapukas yra nedidelis dokumentas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame dokumente įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų įvesti pakartotinai.

 

Šiuo metu Svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai. Šie slapukai yra būtini tinkamam Svetainės veikimui ir yra skirti mūsų teisėtam interesui užtikrinti sklandžią Svetainės veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

 • Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

CAVIA gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis CAVIA paslaugas ir veikiančiomis jos vardu (IT paslaugų ir buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai ir / arba kiti, jei pasitelktume papildomų tiekėjų). CAVIA užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus CAVIA nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams.

 

CAVIA gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:

 

 • teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais);
 • policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pavyzdžiui, notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis);
 • kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti);
 • paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui;
 • kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kai tai susiję su ir būtina CAVIA organizaciniams pakeitimams;
 • CAVIA partneriais (pvz., kitomis verslo asociacijomis, universitetais), su kuriais CAVIA vykdo bendrus projektus (jei tai būtina organizaciniais klausimais);
 • kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, tik jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą.

 

Trečiosios šalys. CAVIA neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. CAVIA gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pavyzdžiui, sprendimas dėl tinkamumo arba standartinių sutarčių sąlygos. CAVIA deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus aukščiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

 

 • Asmens duomenų apsaugos priemonės

 

CAVIA įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

 

Nors CAVIA siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad CAVIA negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus.

 

 • Jūsų teisės

 

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

 

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais. 

Jūs taip pat turite teisę gauti CAVIA patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenisJūs turite teisę reikalauti, kad CAVIA ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams.

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos aukščiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūsų turite teisę reikalauti, kad CAVIA apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;
 • tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte CAVIA, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

 • duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad CAVIA perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutiktiJūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl CAVIA teisėto intereso. Tokiu atveju CAVIA Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent mūsų teisėtos priežastys, dėl kurių turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, būtų viršesnės nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikia siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus. Taip pat, teisę nesutikti galite įgyvendinti tais atvejais, jei asmens duomenys yra tvarkomi statistiniais tikslais ir turite tam su Jūsų konkrečiu atveju susijusų priežasčių.
Teisė atšaukti sutikimąJeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą adresu info@cavia.lt. CAVIA Jūsų prašymą išnagrinės per 30 dienų. Jeigu prašymas yra labai sudėtingas arba yra gautas labai didelis prašymų skaičius, šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Tokiu atveju per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo pranešime Jums apie pratęstą terminą ir tokio pratęsimo priežastis. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, CAVIA turi teisę prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

 

 1. Pakeitimai

 

CAVIA turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Svetainėje. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams, CAVIA apie juos informuos atskirai.

 

Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2021 m. rugsėjo 8 d. 

 

 • Informacija apie Svetainę ir jos savininkus

 

Svetainė, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, verslo pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Svetaine ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso CAVIA, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su CAVIA nariais, partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.

 

Svetainė ir joje esanti medžiaga yra pateikiami vien tik informacijos tikslais. CAVIA pagal teisės aktus nėra atsakinga už jokius aspektus, susijusius su tuo, kad Jūs arba bet kuri trečioji šalis naudoja Svetainę ir joje esančią medžiagą.

 

Be aiškaus CAVIA leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Svetainėje esančios medžiagos arba jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius.

KONTAKTAI

Adresas: Konstitucijos pr. 9 - 63, Vilnius 
Įmonės kodas: 305191434
El. Paštas: info@cavia.lt
Telefonas: +370 682 53590
SUSISIEKTI

CAVIA

Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija vienijanti proaktyvius Lietuvos aviacijos pramonės atstovus.
APIE MUS
info@cavia.lt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram