Apie mus

Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis juridinius asmenis, susijusius su privačia aviacijos veikla bei verslu,
pripažįstančius asociacijos įstatus, mokančius nustatyto dydžio mokesčius bei įnašus, aktyviai dalyvaujančius asociacijos veikloje.

CAVIA tikslai yra tenkinti savo narių poreikius, susijusius su civilinės aviacijos veiklos plėtojimu ir vystymu rinkos sąlygomis, organizuoti ir skatinti bendradarbiavimą bei savitarpio paramą, atstovauti asociacijos narių teises, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose bei masinio informavimo priemonėse, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą aviacijos saugos ir saugumo užtikrinimo, aviacijos verslo plėtros ir aviacijos specialistų profesinio rengimo ir tobulinimo srityse.
10

NARIŲ

Šiuo metu asociacijos vienijami nariai-įmonės, kurie siekia bendrų tikslų
900

DARBO VIETOS

CAVIA narių įmonėse 2019 m. dirbo apie 1,5 tūkst. darbuotojų, pernai šis skaičius sumažėjo iki beveik 900
€106 mln

METINĖ APYVARTA

Iš viso konsoliduota bendrovių apyvarta 2019 m. viršijo 209 mln. eurų, pernai, pasaulinės pandemijos metais, ji sumažėjo iki 106 mln. eurų
29

ORLAIVIŲ PARKAS

Šiuo metu įmonės valdo 29 orlaivius, kai užpernai jų buvo 35

KĄ MES VEIKIAME?

CAVIA tikslai yra tenkinti savo narių poreikius, susijusius su civilinės
aviacijos veiklos plėtojimu ir vystymu rinkos sąlygomis.

MISIJA

Aviacijos verslo akseleratorius
PLAČIAU

UŽDAVINIAI

Suburti, inicijuoti, tobulinti ir vystyti
PLAČIAU

Mūsų tikslai

CAVIA tikslai ir uždaviniai

SUBURTI

aviacijos srityje veikiančius ar kitaip su aviacija susijusius asmenis Lietuvos aviacijos vystymo, jos plėtros uždaviniams įgyvendinti, aviacijos bendruomenės problemoms spręsti, stiprinti jų organizuotumą ir bendrų tikslų siekimą

TOBULINTI

tobulinti CAVIA narių ir jų atstovų profesinius gebėjimus ir kelti jų
kvalifikaciją, organizuoti renginius, seminarus ar konferencijas aviacijos tema;

GINTI

CAVIA narių teises ir interesus valstybinėse ir kitose struktūrose, skleisti
CAVIA narių bendrą poziciją dėl reikšmingų Lietuvos aviacijai valdžios
sprendimų ar projektų atitikimo CAVIA narių ir aviacijos bendruomenės
lūkesčiams;

KURTI IR VYSTYTI

kurti ir vystyti CAVIA narių diskusijų ir bendravimo forumą, rengti
informacinius pranešimus ir juos skleisti spaudoje bei socialiniuose tinkluose;

INICIJUOTI IR RENGTI

inicijuoti ir/arba rengti teisės aktų projektus, galimybių bei įgyvendinamumo
studijas ir kitus vertinimus, susijusių su aviacijos vystymu ir naujų galimybių
sudarymu Lietuvoje, vertinti ir teikti pastabas aviacijos veiklą
reglamentuojantiems teisės aktų projektams.

Valdyba

RENKAMA: visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu vieneriems metams. Išrinktais laikomi tie, kurie surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę dalyvaujančių asociacijos narių (delegatų) balsų.

SUDĖTIS: 7 renkami nariai (įskaitant valdybos pirmininką). Valdybos nariais gali būti renkami tik Asociacijos narių atstovai. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, o jam nesant – vienas iš Valdybos narių. 

Orijana Mašalė

Valdybos pirmininkė

Artūras Stankevičius

Valdybos narys

Darius Viltrakis

Valdybos narys

Karolis Čepukas 

Valdybos narys

Linas Vaškys

Valdybos narys

Evaldas Petkus

Valdybos narys

Orinta Ambrazevičienė

Valdybos narė

Artūras Leita

Asociacijos revizorius
VISI ASOCIACIJOS NARIAI

KONTAKTAI

Adresas: Konstitucijos pr. 9 - 63, Vilnius 
Įmonės kodas: 305191434
El. Paštas: info@cavia.lt
Telefonas: +370 682 53590
SUSISIEKTI

CAVIA

Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija vienijanti proaktyvius Lietuvos aviacijos pramonės atstovus.
APIE MUS
info@cavia.lt
  • en
file-emptyusersbriefcasevolume-mediumsync linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram