Apie mus

Civilinės aviacijos asociacija CAVIA vienija juridinius ir fizinius asmenis, veikiančius civilinės aviacijos srityje. Mes:

  •  siekiame auginti aviacijos sektorių Lietuvoje,
  •  skatiname dirbančių aviacijos srityje bendradarbiavimą,
  •  atstovaujame savo narių interesams, giname teisėtus jų interesus,
  •  rūpinamės aviacijos saugos ir saugumo užtikrinimu,
  •  skatiname rinktis darbą aviacijos sektoriuje,
  •  edukuojame visuomenę apie Lietuvos aviaciją.

Mūsų misija – esame aviacijos verslo akseleratorius!

17

NARIŲ

Šiuo metu asociacijos vienijami nariai-įmonės, kurie siekia bendrų tikslų
2000

DARBO VIETŲ

CAVIA narių įmonėse 2023 m. dirba apie 2 tūkst. darbuotojų.
€130 mln

METINĖ APYVARTA

Iš viso konsoliduota bendrovių apyvarta 2019 m. viršijo 209 mln. eurų. Pasaulinės pandemijos metais, ji sumažėjo iki 103 mln. eurų. Šiai dienai ji yra apie 130 mln. eurų.
30

ORLAIVIŲ PARKAS

Šiuo metu įmonės valdo 30 orlaivių.

Kodėl verta būti CAVIA nariu?

Būdami CAVIA, mes

VIENIJAME

vienijamės vykdydami veiklą aviacijos srityje tam, kad būtų įgyvendinti Lietuvos aviacijos vystymo, jos plėtros uždaviniai, kad būtų sprendžiamos aviacijos bendruomenės problemos, stiprinamas jų organizuotumas ir bendras tikslų siekimas

BENDRAUJAME

Mėgaujamės bendravimu profesionalų aviacijos bendruomenėje, kur visuomet žinome daugiau už kitus ir aviaciją matome visais 360 laipsnių!

GINAME

Giname CAVIA narių teises ir interesus valstybinėse ir kitose struktūrose, skleisdami bendrą poziciją dėl reikšmingų Lietuvos aviacijai valdžios sprendimų ar projektų atitikimo CAVIA narių ir aviacijos bendruomenės lūkesčiams;

KURIAME

Kuriame bei vystome CAVIA narių diskusijų ir bendravimo forumą, operatyviai padedame vieni kitiems spręsti iškilusias problemas dalindamiesi gerąja praktika bei turima patirtimi. Rengiame informacinius pranešimus ir juos skelbiame žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose;

INICIJUOJAME

Inicijuojame ir/arba rengiame teisės aktų projektus, galimybių bei įgyvendinamumo studijas ir kitus vertinimus, susijusius su aviacijos vystymu ir naujų galimybių sudarymu Lietuvoje. Vertiname bei teikiame pastabas aviacijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktų projektams.

Valdyba

VALDYBĄ 2 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 7 nariai, kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

Valdybos pirmininkas renkamas iš valdybos narių. Valdybos pirmininkas kartu eina ir Asociacijos vadovo pareigas ir atlieka vienasmenio Asociacijos valdymo organo funkcijas. 

Orijana Mašalė

Valdybos pirmininkė

Artūras Stankevičius

Valdybos narys

Darius Viltrakis

Valdybos narys

Karolis Čepukas 

Valdybos narys

Linas Vaškys

Valdybos narys

Artūras Leita

Valdybos narys

Orinta Ambrazevičienė

Valdybos narė

Robertas Žilys

Asociacijos revizorius
VISI ASOCIACIJOS NARIAI

KONTAKTAI

Adresas: Konstitucijos pr. 9 - 63, Vilnius 
Įmonės kodas: 305191434
El. Paštas: info@cavia.lt
Telefonas: +370 682 53590
SUSISIEKTI

CAVIA

Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija vienijanti proaktyvius Lietuvos aviacijos pramonės atstovus.
APIE MUS
info@cavia.lt
[wpml_language_selector_widget]
file-emptyusersbriefcasevolume-mediumsync linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram