Mūsų uždaviniai

CAVIA tikslai ir uždaviniai

SUBURTI

suburti aviacijos srityje veikiančius ar kitaip su aviacija susijusius asmenis
Lietuvos aviacijos vystymo, jos plėtros uždaviniams įgyvendinti, aviacijos
bendruomenės problemoms spręsti, stiprinti jų organizuotumą ir bendrų tikslų
siekimą

UŽMEGZTI

naujus ir stiprinti esamus ryšius su Lietuvos ir užsienio aviacijos organizacijomis ir viešojo valdymo institucijomis

TOBULINTI

tobulinti CAVIA narių ir jų atstovų profesinius gebėjimus ir kelti jų
kvalifikaciją, organizuoti renginius, seminarus ar konferencijas aviacijos tema

SKATINTI

skatinti aviacijos pramonės ir su ja susijusių profesijų ir mokslo studijų populiarinimą Lietuvoje

GINTI

CAVIA narių teises ir interesus valstybinėse ir kitose struktūrose, skleisti
CAVIA narių bendrą poziciją dėl reikšmingų Lietuvos aviacijai valdžios
sprendimų ar projektų atitikimo CAVIA narių ir aviacijos bendruomenės
lūkesčiams

INICIJUOTI IR RENGTI

teisės aktų projektus, galimybių bei įgyvendinamumo studijas ir kitus vertinimus, susijusių su aviacijos vystymu ir naujų galimybių sudarymu Lietuvoje, vertinti ir teikti pastabas aviacijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktų projektams

DALYVAUTI

rengiant ar tobulinant Lietuvos transporto ir aviacijos strategijas (2020-2050)

KURTI IR VYSTYTI

kurti ir vystyti CAVIA narių diskusijų ir bendravimo forumą, rengti
informacinius pranešimus ir juos skleisti spaudoje bei socialiniuose tinkluose

KONTAKTAI

Adresas: Konstitucijos pr. 9 - 63, Vilnius 
Įmonės kodas: 305191434
El. Paštas: info@cavia.lt
Telefonas: +370 682 18 079
SUSISIEKTI

CAVIA

Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija vienijanti proaktyvius Lietuvos aviacijos pramonės atstovus.
APIE MUS
info@cavia.lt
  • en
apartmentflagfile-emptyuserslink linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram